SEBUAH KEADILAN BAGI MASYARAKAT

Oleh: Drs. Bambang Diponegoro.Msc. (Pemerhati Budaya)   SECARA bahasa ADIL sama, sedangkan KEADILAN Kesamaan yang tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah dan juga tidak memihak pada yang benar. Seseorang berprilaku adil menentang orang ini tidak perlu berselisih dalam menilai sesuatu dan tidak berpihak kepada salah satu. Ketika “keadilan” disebut sebelumnya dari kata “sejahtera” (damai) …